ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 22 15 มกราคม 2562 – 15 เมษายน 2562

Applications of Thermal Analysis in Materials Science Research (23 February 2562)
กุมภาพันธ์ 20, 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มีนาคม 4, 2019

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 22 15 มกราคม 2562 – 15 เมษายน 2562

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 22

อาจารย์ที่ปรกึษา
สอบถามเพิ่มเติม / แจ้งปัญหาการกรอกใบสมัคร ได้ที่
โทรศัพท์ 0-2278-8276 หรือ 8278 หรือ 8267
E-mail : panita@trf.or.th/ anussara@trf.or.th/ kedkamon@trf.or.th
ระบบสมัครทุน คปก. จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า หากใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดของ Chrome, Firefox หรือ Safari
หมายเหตุ พบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ในการเข้าใช้งานระบบกรุณาติดต่อ
คุณฐิติพร ศิริพงษ์เสถียร email: titiporn@trf.or.th
ข้อมูลจาก : https://rgj.trf.or.th/main/home-th/

Comments are closed.