การจัดทำวิทยานิพนธ์

 

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา : ใช้สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
5.0 MiB
13080 Downloads
รายละเอียด

 

E – Book  : http://pubhtml5.com/wymk/ahkh

 

 

 

คู่มือแนวทางการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) : สำหรับดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=6651

 

 

 

 

 

ใบคำร้องที่เกี่ยวข้อง : แบบฟอร์มใบคำร้องที่เกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ151.4 KiB6002
02-แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)44.8 KiB2244
03-แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ149.3 KiB8101
04-แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ170.0 KiB2290
05-แบบขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ109.4 KiB6181
06-แบบรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ265.0 KiB2560
07-แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ110.7 KiB1628
08-แบบขอขยายภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ171.6 KiB960
09-แบบรายงานการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ162.9 KiB2243
10-ใบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ105.3 KiB2087
11-แบบฟอร์มหน้ารับรองวิทยานิพนธ์20.5 KiB795
12-หนังสือรับรองการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ88.8 KiB683
13-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .pdf155.3 KiB411
14-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .docx26.4 KiB434
15-แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและเค้าโครงงานดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก.docx393.0 KiB188
16-Dissertation Proposal Form.docx434.5 KiB218

3 Comments

  1. 124 พูดว่า:

    อยากให้มันเป็นแบบฟอร์มที่มันดูง่ายๆแบบ ม.อื่นอ่ะค่ะ แบบฟอร์มแบบ หน้าปก เขียนอะไรบ้าง ขนาดเท่าไหร่เว้นเท่าไหร่แบบนี้อ่ะค่ะ

ใส่ความเห็น