นิรุตติ์ เจริญกิจ

 

 

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/63 และ 1/64
สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 และก่อนหน้า

 

 

(เฉพาะผู้ที่ชำระไว้เต็มจำนวน)

1.ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวน กรอกข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร ในระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

 

 

 

 

 

 

2.สำนักบัณฑิตศึกษาจะรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษาตามเลขบัญชีธนาคารที่แจ้ง

3.ตรวจสอบการคืนเงินได้ภายใน 2 สัปดาห์ หากไม่ได้รับเงินคืน ติดต่อ Line Open Chat

 

 

 

พฤษภาคม 1, 2021

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ช่วง COVID-19 ลดค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10%

    ขั้นตอนการขอ […]
เมษายน 12, 2021

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาเก่า)

        […]
เมษายน 8, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้สมัครรอบแรก)

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทั […]
เมษายน 7, 2021

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การใช้ระบบไอทีสิส (iThesis)”

  กำหนดการอบรมเชิงปฏิ […]