นิรุตติ์ เจริญกิจ

2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering (CUSME 2020) is purposed to bring all the researchers, academics, and practitioners in the area of urban life and technology at an international forum. The forum aims to share results and experiences to find the best solution for the better urban life in future. CUSME is a multidisciplinary international conference on urban sustainability, management and engineering.

 

For further information, please visit : http://cusme.upj.ac.id/

 

กันยายน 5, 2019

CUSME 2020 Urban Life and Technology 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering 20-21 January 2020, Jakarta – Indonesia

2020 International Confere […]
กันยายน 2, 2019

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร […]
สิงหาคม 5, 2019

14th GMSARN International Conference 2019

  Click here Website […]
กรกฎาคม 25, 2019

แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำต […]