นิรุตติ์ เจริญกิจ

มิถุนายน 27, 2024

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษา 2/2566

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อท […]
มิถุนายน 25, 2024

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษาเก่า)

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศ […]
มิถุนายน 23, 2024

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก ปริญญาโท) สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันเวลาทำบัตรนักศึกษา วันเ […]
มิถุนายน 19, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาเอก และปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทั […]