เรียนเชิญผู้สนใจ. ฟังบรรยาย Applications of Thermal Analysis in Materials Science Research สำหรับคณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาเอก
ในวันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562 นี้ เวลา 8.30 -13.00 น. ที่ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสมัครโดยสแกน QR code หรือคลิกลิงค์ เพื่อสมัครผ่านระบบ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNw1DTgVGNrdEBUcwRnosnZU0C_yWVSEJUA5i99tQLWrchqw/viewform?fbclid=IwAR22ZPluJM3R_3JzQedrRjbtAOHz6G4U7gfibWaX8A9Oe9_yh1PSQA9wvv8

*มีอาหารกลางวันและอาหารว่างให้

Comments are closed.