ทุนวิจัย

ธันวาคม 15, 2020

ทุนการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย  Kyoto Univ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ทุนการศึกษาจาก SEARCA ในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 – 2565

      ด้วยศ […]
กุมภาพันธ์ 3, 2020

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2563

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจั […]
กุมภาพันธ์ 22, 2019

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 22 15 มกราคม 2562 – 15 เมษายน 2562

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง […]