คู่มืองานทะเบียน

 

 

 

คู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์
3.5 MiB
3706 Downloads
Details
คู่มือการแจ้งสำเร็จการศึกษา
391.9 KiB
264 Downloads
Details

 

 

 

 

คู่มือการส่งค่าระดับคะแนน (เกรด)สำหรับอาจารย์
1.4 MiB
730 Downloads
Details

 

 

 

 

คู่มือ Control Code
คู่มือ Control Code
04Doc_control_code-1.pdf
339.6 KiB
489 Downloads
Details

ใส่ความเห็น