คู่มืองานทะเบียน

 

 

 

คู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์
3.5 MiB
34555 Downloads
รายละเอียด
คู่มือการแจ้งสำเร็จการศึกษา
391.9 KiB
1003 Downloads
รายละเอียด

 

 

 

 

คู่มือการส่งค่าระดับคะแนน (เกรด)สำหรับอาจารย์
1.4 MiB
1893 Downloads
รายละเอียด

 

 

 

 

คู่มือ Control Code
คู่มือ Control Code
04Doc_control_code-1.pdf
339.6 KiB
916 Downloads
รายละเอียด

ใส่ความเห็น