คู่มืองานทะเบียน

คู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์
3.3 MiB
40851 Downloads
รายละเอียด
คู่มือการแจ้งสำเร็จการศึกษา
391.9 KiB
1279 Downloads
รายละเอียด
Graduation Registration Manual For Graduate Students
Graduation Registration Manual For Graduate Students
Graduation-Registration-Manual-for-Graduate-Students.pdf
492.3 KiB
84 Downloads
รายละเอียด
คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์
1.3 MiB
7699 Downloads
รายละเอียด
การขอเอกสารการศึกษาออนไลน์
1.6 MiB
409 Downloads
รายละเอียด
การชำระค่าธรรมเนียมขอแจ้งสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
1.0 MiB
21 Downloads
รายละเอียด

คู่มือการส่งค่าระดับคะแนน (เกรด)สำหรับอาจารย์
1.4 MiB
2675 Downloads
รายละเอียด


คู่มือ Control Code
คู่มือ Control Code
04Doc_control_code-1.pdf
339.6 KiB
1074 Downloads
รายละเอียด

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น