พฤศจิกายน 29, 2018

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่1)

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร […]
ตุลาคม 1, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ของสำนักบัณฑิตศึกษาวุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
สิงหาคม 20, 2018

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร […]
สิงหาคม 1, 2018

แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำต […]
กรกฎาคม 13, 2018

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย […]

ข่าวการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวการประชุมวิชาการ


ใส่ความเห็น