สถิติข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

34

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

997

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

252

นักศึกษาปริญญาเอก

638

นักศึกษาปริญญาโท

107

นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต

338

นักศึกษานานาชาติ

มิถุนายน 25, 2024

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษาเก่า)

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศ […]
มิถุนายน 19, 2024

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาเอก และปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทั […]
เมษายน 3, 2024

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2567

ดูในรูปแบบ E-book  Online […]
พฤศจิกายน 30, 2023

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

กรอกใบสมัครออนไลน์ Online […]
มีนาคม 23, 2023

คำแนะนำในการจัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พร้อมไฟล์รูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

การจัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ […]

ข่าวการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวการประชุมวิชาการ


ใส่ความเห็น