สถิติข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565

34

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1255

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

195

นักศึกษาปริญญาเอก

779

นักศึกษาปริญญาโท

281

นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต

234

นักศึกษานานาชาติ

มีนาคม 23, 2023

คำแนะนำในการจัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พร้อมไฟล์รูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

การจัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ […]
มีนาคม 16, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่1)

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึ […]
มกราคม 5, 2023

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

กรอกใบสมัครออนไลน์ Online […]
พฤศจิกายน 23, 2022

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2565

ในการคลิ๊กลิงก์ในเนื้อหาขอ […]
มกราคม 21, 2021

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิต […]

ข่าวการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวการประชุมวิชาการ


ใส่ความเห็น