บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนทีละขั้นตอนและอ่านคู่มือแต่ละขั้นตอนก่อน

 

    ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 

คู่มือขั้นตอนการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา
942.3 KiB
2927 Downloads
รายละเอียด

 


    ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนเตรียมเอกสาร Upload ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

คู่มือเตรียมเอกสาร Upload ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
531.8 KiB
1434 Downloads
รายละเอียด

 


    ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

คู่มือขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
961.3 KiB
921 Downloads
รายละเอียด

 

เมื่อดำเนินการขึ้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าจะตรวจสอบข้อมูลการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน
และจะสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการเข้าสู้ระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าเทอม ได้ในวันถัดไป

 


    ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนการเข้าสู้ระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าเทอม

 

คู่มือการเข้าสู้ระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าเทอม
1.3 MiB
4225 Downloads
รายละเอียด

 

 

หากพบปัญหาหรือ ไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการเข้าสู้ระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าเทอมได้ กรุณาติดต่อ Line ID : @736evxdq