บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนทีละขั้นตอนและอ่านคู่มือแต่ละขั้นตอนก่อน

 

    ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 

คู่มือขั้นตอนการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1.0 MiB
583 Downloads
Details

 


    ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนเตรียมเอกสาร Upload ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

คู่มือเตรียมเอกสาร Upload ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
532.1 KiB
832 Downloads
Details

 


    ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

คู่มือขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
936.5 KiB
417 Downloads
Details

 


    ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนการเข้าสู้ระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชาระเงินค่าเทอม

 

คู่มือการเข้าสู้ระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าเทอม
1.3 MiB
426 Downloads
Details