บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ / Upload เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียน

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนทีละขั้นตอนและอ่านคู่มือแต่ละขั้นตอนก่อน

    ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

คู่มือขั้นตอนการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1.3 MiB
5013 Downloads
รายละเอียด


    ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนเตรียมเอกสาร Upload ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือเตรียมเอกสาร Upload ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
535.8 KiB
2224 Downloads
รายละเอียด


    ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
671.3 KiB
1429 Downloads
รายละเอียด


    ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อดูตารางเรียนและสถานะการชำระเงิน

คู่มือการเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อดูตารางเรียนและสถานะการชำระเงิน
1.4 MiB
4651 Downloads
รายละเอียด

หากพบปัญหาหรือ ไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการเข้าสู้ระบบทะเบียนนักศึกษา เพื่อดูตารางเรียนและสถานะการชำระเงิน

กรุณาติดต่อ Line ID : @736evxdq