รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งหมด 1,003 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

 

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  จำนวน 346 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562)

Comments are closed.