ข่าวประชุมวิชาการ

2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering (CUSME 2020) is purposed to bring all the researchers, academics, and practitioners in the area of urban life and technology at an international forum. The forum aims to share results and experiences to find the best solution for the better urban life in future. CUSME is a multidisciplinary international conference on urban sustainability, management and engineering.

 

For further information, please visit : http://cusme.upj.ac.id/

 

กันยายน 5, 2019

CUSME 2020 Urban Life and Technology 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering 20-21 January 2020, Jakarta – Indonesia

2020 International Confere […]
สิงหาคม 5, 2019

14th GMSARN International Conference 2019

  Click here Website […]
กุมภาพันธ์ 20, 2019

Applications of Thermal Analysis in Materials Science Research (23 February 2562)

เรียนเชิญผู้สนใจ. ฟังบรรยา […]
กรกฎาคม 13, 2018

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย […]