ข่าวประชุมวิชาการ

เรียนเชิญผู้สนใจ. ฟังบรรยาย Applications of Thermal Analysis in Materials Science Research สำหรับคณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาเอก
ในวันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562 นี้ เวลา 8.30 -13.00 น. ที่ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนใจสมัครโดยสแกน QR code หรือคลิกลิงค์ เพื่อสมัครผ่านระบบ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNw1DTgVGNrdEBUcwRnosnZU0C_yWVSEJUA5i99tQLWrchqw/viewform?fbclid=IwAR22ZPluJM3R_3JzQedrRjbtAOHz6G4U7gfibWaX8A9Oe9_yh1PSQA9wvv8

*มีอาหารกลางวันและอาหารว่างให้

กุมภาพันธ์ 20, 2019

Applications of Thermal Analysis in Materials Science Research (23 February 2562)

เรียนเชิญผู้สนใจ. ฟังบรรยา […]
กรกฎาคม 13, 2018

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย […]
พฤษภาคม 9, 2018

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริม […]
พฤษภาคม 7, 2018

ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการที่สำคัญ วันสุดท้า […]