ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2 เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM ให้แก่อาจารย์ที่มีนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม (บริษัท หจก. วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรืองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ)

โดยทุนนี้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษา
(ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน ปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน) ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 – 12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 กันยายน 60 – 31 สิงหาคม 61

เปิดรับสมัคร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2” 

 

                ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 

             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกอยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษา ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (STEM Workforce)” เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยโครงการวิจัย/โครงงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน ซึ่งจะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุน ระหว่างที่ร่วมงานวิจัยเท่านั้น ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน ปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 – 12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 กันยายน 60 -31 สิงหาคม 61

 

​     ด่วน! รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการพิจารณา ภายในมิถุนายน 2560

สมัครออนไลน์ที่ https://www.nstda.or.th/stemworkforce/  
​      
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ โครงการ STEM Workforce 
โทร: 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462
อีเมลล์ : stemworkforce@nstda.or.th
เว็บไซต์ : https://www.nstda.or.th/stemworkforce/ 

Comments are closed.