ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เมษายน 24, 2017
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2 เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560
พฤษภาคม 2, 2017

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเสนอผลงานได้ที่  http://www.gradmju.net/conference/index.php?page=regist

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053 875 520-4, โทรสาร 053 498 133
E-Mail: GCIC.MJU@gmail.com
Website : http://www.grad.mju.ac.th/conference

 

Comments are closed.