ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

 

อ่านรายละเอียด

(ดาวน์โหลดประกาศ)

(ดาวน์โหลดใบสมัคร)

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  | National Institute of Development Administration. All rights reserved.
ที่อยู่ : 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel : 0-2727-3374-75
Fax : 0-2375-8798
E-mail : best_thesis@nida.ac.th
Website : www.nida.ac.th
edserv.nida.ac.th

Comments are closed.