ประชาสัมพันธ์ โครงการ คลีนิกอุตสาหกรรม

             JPG_1_1_1_1_1_1_1_1_1

ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในสังกัดของท่านที่กำลังมองหาโจทย์หรือหัวข้อในการทำวิจัยเข้าร่วมโครงการ Industrial clinic ซึ่งอาจใช้โอกาสนี้เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสำรวจและวินิจฉัยสร้างโจทย์แนะแนวทางเบื้องต้นให้แก่สถานประกอบการโดยมีอาจารย์เป็นผู้ร่วมให้คำปรึกษา อีกทั้งยังสามารถนำโจทย์วิจัยมาพัฒนาจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอต่อแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์ฯ CRDC – FC จะเป็นผู้ประสานงานหาทุนร่วมให้แก่นักศึกษา

            ทั้งนี้ หากมีอาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติและผลงาน (CV) ในลิงค์ https://goo.gl/forms/k7jLGyqtm4tM0S4p1 หรือมายังศูนย์ฯ CRDC – FC ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-640-9372 คุณพฤทธินันท์ ฉายาพันธุ์ หรือส่งมาทาง: Email: crdc.solution@gmail.com โทรศัพท์: 02-1509560 โทรสาร: 02-1509560

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

Announcement of Industrial Clinic project.

We are pleased to announce and invite you to join Industrial Clinic project. Especially for lecturers, master or PhD students seeking for problem or topic of research from industrial, this project is a good opportunity for collaboration to survey and set the topic to industrial which lecturers act as advisers. This topic, additionally, can be used as research proposal for funding offering purpose (this process will be coordinated by CRDC – FC).

Please fill im CV and application forms via https://goo.gl/forms/k7jLGyqtm4tM0S4p1 or send to us from today to 31 Dec 2016. For more information please contact us via crdc.solution@gmail.com, tel +6621509560, and fax +6621509560 or directly contact the coordinator via tel +66896409372 (Ms. Phiitinun Chayaphan, Par).

Related documents can be found in the link below

https://www.dropbox.com/s/s3xlnf4u…/Industrial%20clinic.rar

เว็บไซต์ : http://www.we-crdc.com

Comments are closed.