ขอให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2565 ตอบแบบแสดงความยินยอมให้ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา