ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

กุมภาพันธ์ 5, 2024

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต) สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันเวลาทำบัตรนักศึกษา วันเ […]
ธันวาคม 6, 2023

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก,ป.โท,ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) สำหรับผู้เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2565 และ 1/2566

วันเวลารับบัตรนักศึกษา วัน […]
พฤศจิกายน 13, 2023

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษาเก่า)

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศ […]
สิงหาคม 24, 2023

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่จะขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ และการขอเข้ารับปริญญาบัตรไม่ตรงรุ่น

การขอขานคำนำหน้านามเป็น &# […]