ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รอบ 2/2559

ประกาศ การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ2/2559

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก รอบ 2/2559  อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติในระบบออนไลน์ http://rriphd.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 59 – วันที่ 10 มิถุนายน 59
สามารถดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ได้ที่ http://rri2.trf.or.th/

ประกาศ การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท รอบ 2/2559

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท รอบ 2/2559  อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติในระบบออนไลน์ http://rrimsd.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 59 – วันที่ 10 มิถุนายน 59
สามารถดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ได้ที่ http://rri2.trf.or.th/

 

ระบบรับสมัคร http://rri2.trf.or.th/

 

 

ที่มา : http://rri.trf.or.th

Comments are closed.