ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญชวนให้ นักศึกษา และคณาจารย์
ร่วมส่งบมความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ) ซึ่งได้รับการรับรองอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

 

สนใจเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://orasis.crru.ac.th/gds_ejournal/main#

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคารเรียนรวม 25 ปีราชภัฏ (ตึก 8 ชั้น) 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 053-776 026

เว็บไซต์ http://grad.crru.ac.th

Comments are closed.