ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท 

ร่วมรณรงค์การใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยฯ (…….@rmutt.ac.th) 

ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ เพื่อนำมาอ้างอิงลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


สามารถติดต่อขอแบบฟอร์มการสมัคร E-mail ได้ที่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-3074

หรือสำนักบัณฑิตศึกษา ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-3695

 

หรือสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอ E-mail สำหรับนักศึกษาได้ที่นี่

แบบฟอร์มขอ E-mail สำหรับนักศึกษา
125.8 KiB
527 Downloads
Details

Comments are closed.