โครงการอบรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์

โครงการอบรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์

ระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี