รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

regis 1-58 02

ไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว้ จำแนกตามคณะ  หลักสูตร และสาขาวิชา  ปีการศึกษา 2558
51.5 KiB
663 Downloads
รายละเอียด

 


all1-58

 

 

all02 1-58

ไฟล์ดาวน์โหลด

 

 


 

success 2557

ไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
32.0 KiB
579 Downloads
รายละเอียด

 

 


 

จำนวนนักศึกษาที่ออกระหว่างปีการศึกษา 2558 จำแนกตาม คณะ /ภาควิชา /สาขาวิชา /หลักสูตร /เพศ
และสาเหตุที่ออกระหว่างปี

ไฟล์ดาวน์โหลด