การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาเก่า)

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562    :  ภาคปกติ  วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.. 62

                                                                                    :  ภาคพิเศษ วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 62


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

– ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน  – 2 ธันวาคม 2562
– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2562
– ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 (ปรับวันละ 100.- บาท) ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดตามวัน ที่จะชำระเงินล่าช้า ระบบลงทะเบียนจะคำนวนค่าปรับให้โดยอัตโนมัติ

>>>แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน


 

buttun01

 

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 0-2549-3697

Comments are closed.