กำหนดการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา และกำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
พฤษภาคม 9, 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)
พฤษภาคม 18, 2017

กำหนดการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา และกำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

1.กำหนดการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม

วันที่

ยื่นคำร้องที่คณะฯ พร้อมจัดทำแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

29 พ.ค. – 17 ก.ค. 60

การชำระเงินผ่านช่องทางตามใบแจ้งยอด

13 ม.ย. -17 ก.ค. 60

 

 

2. กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม

วันที่

ยื่นคำร้องที่คณะฯ รอบที่ 1

ภายในวันที่ 5 ก.ค. 60

ยื่นคำร้องที่คณะฯ รอบที่ 2

ภายในวันที่ 5 ส.ค. 60

 

มีปัญหาการลงทะเบียนรักษาสภาพเพื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา และการแจ้งสำเร็จการศึกษา  ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์  0-2549-3697 

Comments are closed.