thai clock

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

 

  รายละเอียดการสมัครสอบ 


    รายละเอียดการสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เทอม 1/2558 

 

 กำหนดการรับสมัคร

 

 เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
 

  

   

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

new ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม 2558 
 
ติดต่อได้ที่ทางโทรศัพท์ 025494819 หรือ 0817952191     
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,  paisan _ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

รายละเอียดการรับสมัคร

 

   

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557

    ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

-  แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

    1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 2558 - 8 มิ.ย. 2558

        - ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิ.ย. 2558

        - วันเริ่มปรับการชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 17-30 มิ.ย. 2558  (ปรับวันละ 100.- บาท)

        - มีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2549-3618, 0-2549-3697

    2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2558

        - ชำระเงินระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย. 2558

- รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแจ้งสำเร็จการศึกษา (คลิ๊ก)

- คู่มือการลงทะเบียนเรียน (คลิ๊ก)

- เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน  (คลิ๊ก)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ "The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015)

 

ด้วยทางวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมนานาชาติ “The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015)” ในวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เอกสารแนบท้าย คลิ๊กดาวโหลด เอกสาร 1 เอกสาร 2

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้ายหรือในเว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th


 

   

หน้า 1 จาก 2