การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2557 (นักศึกษาเก่า)

    ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

-  แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  (คลิ๊ก)

    1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 2557

        - ขยายระยะเวลาการชำระเงินเป็นระหว่างวันที่ 27 ส.ค.- 11 ก.ย. 2557

        - ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 12-25 ก.ย. 2557  (ปรับวันละ 100.- บาท)

        - มีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2549-3618, 9

    2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 19 ก.ย. 2557

        - ชำระเงินระหว่างวันที่ 27 ส.ค.- 19 ก.ย. 2557

- รายละเอียดการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (คลิ๊ก)

- คู่มือการลงทะเบียนเรียน (คลิ๊ก)

- เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน  (คลิ๊ก)