ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2557

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

(สมัครด้วยตนเอง)

 ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2557  

 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557

 ---------------------

 ---------------------

 (สมัครผ่านเว็บไซต์)

    รายละเอียดการสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 2/2557

 

    รายละเอียดการสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 2/2557

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557

 

    คลิกเพื่อสมัครสอบ      

   

โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร ภาค 1/2558

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

new โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 เมษายน 2558 

ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 025494819 หรือ 0817952191 รายละเอียด

   

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 และตัวอย่างชุดครุยที่ถูกระเบียบ

 
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2556  

ระหว่างวันที่  15-19 ธันวาคม 2557

1.ประกาศฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 คลิก

2.กำหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555  คลิก

3.การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 คลิก

 


นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องสวมชุดครุยที่ถูกระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี
  
 ตัวอย่างชุดครุย 

การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

   

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2557 (นักศึกษาเก่า)

    ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

-  แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  (คลิ๊ก)

    1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 2557

        - ขยายระยะเวลาการชำระเงินเป็นระหว่างวันที่ 27 ส.ค.- 11 ก.ย. 2557

        - ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 12-25 ก.ย. 2557  (ปรับวันละ 100.- บาท)

        - มีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2549-3618, 9

    2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 19 ก.ย. 2557

        - ชำระเงินระหว่างวันที่ 27 ส.ค.- 19 ก.ย. 2557

- รายละเอียดการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (คลิ๊ก)

- คู่มือการลงทะเบียนเรียน (คลิ๊ก)

- เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน  (คลิ๊ก)