ทุนวิจัย

กุมภาพันธ์ 22, 2019

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 22 15 มกราคม 2562 – 15 เมษายน 2562

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง […]
กรกฎาคม 2, 2018

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ป […]
พฤษภาคม 7, 2018

ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

ประกาศการประกวดวิทยานิพนธ์ […]
พฤษภาคม 2, 2017

ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทย […]