ติดต่อเรา

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่ : อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ชั้น 4   39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 0-2549-3618 – 9 , 0-2549-3695 – 7 , 0-2549-4083

โทรสาร : 0-2549-3619

เว็บไซต์ : www.grad.rmutt.ac.th

อีเมล์ : grad@rmutt.ac.th

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ogsrmutt

แผนที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Map-RMUTT

2 Comments

  1. Siri พูดว่า:

    ปัจจุบันเรียนเรียนอยู่คณะวิศวะ ภาคอุตสาหการ ภาคปกติ 4ปี รหัสนักศึกษา58 ถ้าต้องการย้ายจากภาคปกติเป็นภาคพิเศษหรือสมทบ ได้หรือไม่คะ ต้องหาิดต่อที่ไหนคะ ขอบคุณคะ

ใส่ความเห็น