เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ratchakitcha

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
99.7 KiB
1152 Downloads
Details

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558
57.9 KiB
1008 Downloads
Details

ที่มา : http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

พฤศจิกายน 19, 2015

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ […]