กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การใช้ระบบไอทีสิส (iThesis)”

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

เรื่อง “การใช้ระบบไอทีสิส (iThesis)”

…………………………………………………………..

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง)

อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom (แจ้งลิงค์การเข้าระบบผ่านเว็บไซต์สำนักบัณฑิตศึกษา www.grad.rmutt.ac.th)

10.00 –10.30 น.  แนะนำระบบภาพรวม

10.30 – 11.00 น.  การใช้งานเว็บพอร์ทัล

การตรวจสอบรายชื่อและสถานะของนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาหลัก

การตรวจสอบรายชื่อและสถานะของนักศึกษาที่อาจารย์เป็นกรรมการสอบ

บทบาทหน้าที่ของโปรแกรม Microsoft Word Add-in และสาธิตวิธีการใช้งานของนักศึกษา

บทบาทของโปรแกรม Microsoft Word Add-in และสาธิตการทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษา

11.00 – 11.10 น.  พักเบรค

11.10 – 11.30 น.  การตรวจสอบและอนุมัติแผนงานการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

อีเมลขออนุมัติ และแจ้งผลการอนุมัติ

การตรวจการลักลอกวรรณกรรมจากอักขราวิสุทธิ์

การใส่ความเห็นในเอกสารวิทยานิพนธ์ด้วยเครื่องมือ Annotation

การอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และการตรวจสอบ

การอนุมัติการขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์

11.30 – 11.50 น.  การใช้งาน Portfolio

11.50 – 12.00 น.  ตอบข้อซักถาม

 

เอกสารประกอบการอบรมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

IThesis 26 Apr 2021 เช้า - Advisor
IThesis 26 Apr 2021 เช้า - Advisor
iThesis-26-Apr-2021-E0B980E0B88AE0B989E0B8B2-Advisor.pdf
6.8 MiB
97 Downloads
Details

 

 

วันที่ 26 เมษายน 2564  เวลา 13.00-16.00 น. สำหรับนักศึกษา (ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (แจ้งลิงค์การเข้าระบบผ่านเว็บไซต์สำนักบัณฑิตศึกษา www.grad.rmutt.ac.th)

13.00 – 13.30 น.  แนะนำระบบภาพรวม

13.30 – 14.30 น.  การยืนยันการเข้าใช้งานระบบ (Activate account)

การใช้งานเว็บพอร์ทัล และการกรอกข้อมูล

การกำหนดแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์ (Planning & milestone)

การขออนุมัติแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์

การขอแก้ไขแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์

การตั้งค่าสำหรับสารบัญรูปและสารบัญตารางบนเทมเพลตของเล่มวิทยานิพนธ์

14.30 – 14.40 น.  พักเบรค

14.40 – 15.45 น.  การใช้งานเครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word  add-in เพื่อเขียนเอกสารวิทยานิพนธ์

การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบฯ

การจัดการข้อมูลใน Report Data

การขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

การตรวจสอบผลการ Review ของอาจารย์ที่ปรึกษา

15.45 – 16.00 น.  ตอบข้อซักถาม

 

เอกสารประกอบการอบรมสำหรับนักศึกษา

IThesis 26 Apr 2021 บ่าย - Student
IThesis 26 Apr 2021 บ่าย - Student
iThesis-26-Apr-2021-E0B89AE0B988E0B8B2E0B8A2-Student.pdf
5.1 MiB
146 Downloads
Details

 

 

อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ลิ้งค์เข้าโปรแกรม  https://us02web.zoom.us/j/85805675680

Meeting ID: 858 0567 5680

 

Comments are closed.