แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
มิถุนายน 24, 2019
14th GMSARN International Conference 2019
สิงหาคม 5, 2019

แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำตัวนักศึกษา วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 น.

ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ชั้น 1

*ให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และโทรศัพท์มือถือของนักศึกษามาด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-3697

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/ogsrmutt

Comments are closed.