การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาเก่า)

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562    :  ภาคปกติ  วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.. 62

                                                                                    :  ภาคพิเศษ วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 62


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

– ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน  -1 กรกฎาคม 2562
– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2562
– ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 (ปรับวันละ 100.- บาท) ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดตามวัน ที่จะชำระเงินล่าช้า ระบบลงทะเบียนจะคำนวนค่าปรับให้โดยอัตโนมัติ

>>>แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน


 

 

buttun01

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์  0-2549-3697

Comments are closed.