ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สถานที่สอบ

สอบวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำนักบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์บัณฑิต ชั้น ๔ อาคาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผู้สอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนต์ หรือ เสื้อยืดไม่มีปก
เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ำ โดยเด็ดขาด

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

๓. ผู้ใดไม่มาภายในวันกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันในครั้งนี้

 

Comments are closed.