การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) (นักศึกษาเก่า)

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561    :  ภาคปกติ  วันที่ 8 เม.ย. 61

                                                                                    :  ภาคพิเศษ วันที่ 6 เม.ย. 61


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

– ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 -11 เมษายน 2562
– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2562
– ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 19 เมษายน. – 2 พฤษภาคม 2562 (ปรับวันละ 100.- บาท) ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดตามวัน ที่จะชำระเงินล่าช้า ระบบลงทะเบียนจะคำนวนค่าปรับให้โดยอัตโนมัติ

>>>แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน


2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  

– ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 พร้อมแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อคณบดีอนุมัติใบคำร้องแล้ว นำใบคำร้องยื่นสำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อบันทึกข้อมูล และนำใบแจ้งยอดไปชำระเงินตามช่องทางตามใบแจ้งยอดชำระเงิน

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buttun01

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์  0-2549-3697

Comments are closed.