ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ของสำนักบัณฑิตศึกษาวุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สิงหาคม 20, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
พฤศจิกายน 6, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ของสำนักบัณฑิตศึกษาวุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ซึงมีอัตราสายสนับสนุนของสำนักบัณฑิตศึกษา โดยเป็นวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://rmutt.thaijobjob.com/

Comments are closed.