นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1   สามารถเข้าใช้บริการ  WiFi  RMUTT โดยเข้าใช้รหัสดังนี้

Username : รหัสนักศึกษา 13 หลัก ไม่ใส่ขีด (-)
เช่น 1159123456789
Password : เลข 6 หลักท้ายของรหัสบัตรประชาชน
เช่น   1234567123456

สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่  :  http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

จุดที่ขอเปิดใช้บริการ (ในกรณีที่ยังไม่เคยมี User ในการเข้าใช้ หรือลืมรหัสผ่าน)

จันทร์-ศุกร์

 • อาคาร ICT เคาน์เตอร์ e-service เวลา 08:30–16:30 น.

 • อาคารวิทยบริการ

  เคาน์เตอร์ e-Library ชั้น 3 เวลา 08:30–16:30 น.

  เคาน์เตอร์ IT-ZONE เวลา 08.30-24.00 น.

 • อาคาร iWork@RT เวลา 08.30-21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์

 • อาคารวิทยบริการ เคาน์เตอร์ IT-ZONE เวลา 08.30-21.00 น.

 • อาคาร iWork@RT เวลา 08.30-18.00 น.

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

 • อาคาร ICT โทร. 02-549-4004

 • อาคาร iWork@RT โทร. 02-549-3074

 • อาคารวิทยบริการ โทร. 02-549-3636 หรือ 02-549-3642

 

คู่มือการวิธีการเข้าใช้งาน WiFi ด้วย Tablet และ Smart Devices ในระบบ Android และระบบ iOS
>>>>  https://www.rmutt.ac.th/content/36733

Comments are closed.