ประชาสัมพันธ์การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 5

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาเก่า)
พฤษภาคม 21, 2017
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
พฤษภาคม 24, 2017

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 5

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาไทย) <<<

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน : http://www.pharm.chula.ac.th/ipnacs2017/

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1 ดร. วิน วินิจวัจนะ ผู้ประสานงานการประชุม โทร 087 5037389
หรือ E-mail: win.w@pharm.chula.ac.th
2 คุณพัชรินทร์ สิทธิชาญคุณะ ฝายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
โทร 0-2218-8257 หรือ E-mail: phatcharin.c@chula.ac.th

 

Comments are closed.