การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาเก่า)

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560  

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560    :  ภาคปกติ  วันที่ 3 มิ.ย. 60       

                                                                                    :  ภาคพิเศษ วันที่ 5 มิ.ย. 60


 

 

 

 

 

 

 

 

1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

– ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 26 มิ.ย. 60
– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 60
– ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 4 – 31 ก.ค. 60 (ปรับวันละ 100.- บาท) ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดตามวัน ที่จะชำระเงินล่าช้า ระบบลงทะเบียนจะคำนวนค่าปรับให้โดยอัตโนมัติ

>>>แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน


2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  (กรณี น.ศ. คาดว่าแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน/2559 ไม่ทัน)

– ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 31 ก.ค. 60 พร้อมแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อคณบดีอนุมัติใบคำร้องแล้ว นำใบคำร้องยื่นสำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อบันทึกข้อมูล และนำใบแจ้งยอดไปชำระเงินตามช่องทางตามใบแจ้งยอดชำระเงิน

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buttun01

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์  0-2549-3697

Comments are closed.