มิถุนายน

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563    :  ภาคปกติ  13 ก.ค. 63

                                                                                    :  ภาคพิเศษ 11 ก.ค. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 6 ก.ค.63

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 13 -19 ก.ค.63

 

>>>แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน


2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษา  (ให้ติดต่อคณะฯที่นักศึกษาจะรักษาสภาพ)

– ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 12 ก.ค. 63 พร้อมแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อคณบดีอนุมัติใบคำร้องแล้ว นำใบคำร้องยื่นที่สำนักงานบัณฑิตศึกษาที่คณะ  และให้นักศึกษารอ sms แจ้งผลการลงทะเบียนรักษาสภาพ

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่  13 ก.ค. – 19 ก.ค. 63

 

 

 

 

 


 

 

 

 

buttun01

 

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 0-2549-3697

มิถุนายน 30, 2020

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาเก่า)

        […]
มิถุนายน 25, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทั […]
มิถุนายน 10, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]