รายละเอียดการสมัครสอบ ป.บัณฑิต

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

    กำหนดการรับสมัคร

  รับสมัครด้วยตนเอง  บัดนี้ - 27 กรกฎาคม 2557
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

  สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

  วันอาทิตย์ที่  3  สิงหาคม 2557
  ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันพุธที่ 6 สิงหาคม  2557

  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

  และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

  วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

  เปิดภาคเรียน  (สำหรับภาคพิเศษ)                 

 16  สิงหาคม 2557