คู่มืองานทะเบียน

 

 

 

คู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์
3.7 MiB
2269 Downloads
Details
คู่มือการแจ้งสำเร็จการศึกษา
564.0 KiB
153 Downloads
Details

 

 

 

 

คู่มือการส่งค่าระดับคะแนน (เกรด)สำหรับอาจารย์
1.4 MiB
362 Downloads
Details

 

 

 

 

คู่มือ Control Code
คู่มือ Control Code
04Doc_control_code-1.pdf
339.6 KiB
221 Downloads
Details

ใส่ความเห็น